Roman Mitłaszewski
Wiceprezes Stowarzyszenia

Telefon komórkowy: 508-315-666