Strona główna Literatura Opowieść o zapomnianym Gietrzwałdzie
Opowieść o zapomnianym Gietrzwałdzie Drukuj Email
Literatura - Literatura fachowa
Środa, 05. Maj 2010 11:41
W maju chciałabym polecić książkę o objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie.  

W pierwszych dniach objawień Matka Boża milczała. Dzieci zresztą, przelęknione niezwykłym widokiem, nie próbowały tego zmienić. Dopiero 30 czerwca, na polecenie ks. Weichsla, jedna z widzących dziewczynek zapytała piękną Panią, czego żąda. W odpowiedzi usłyszała: "Chcę, abyście codziennie odmawiały Różaniec".Następnego dnia dziecko poprosiło o wyjaśnienie, kim jest ukazująca się postać. Odpowiedź rozwiała resztki wątpliwości. Matka Boża oznajmiła: "Jam jest Najświętsza Maryja Panna, Niepokalanie Poczęta". W ostatnim dniu objawień, na pożegnanie Matka Boża skierowała do wizjonerek słowa, które brzmiały: "Odmawiajcie gorliwie Różaniec". Bardzo duże znaczenie dla wiernych miał fakt, że Matka Boża przemawiała do dzieci w języku polskim. Z tego powodu władze pruskie próbowały podważyć wiarygodność objawień, przedstawiając je jako przejaw zabobonu

Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie historii objawień Maryi w Gietrzwałdzie na Warmii, stanowiące podsumowanie dotychczasowych publikacji na ten temat. Objawienia te miały miejsce od czerwca do września 1877 r. Trwały 82 dni. Autor swoją opowieść zaczyna od historii Warmii od czasów kiedy zamieszkiwało ją plemię Prusów. Omawia też postacie wizjonerek oraz materiały źródłowe, z których zasięgnął wiadomości. Największa część książki to szczegółowe omówienie niemal każdego dnia objawień. 

O tym, że w Gietrzwałdzie prawdziwie Matka Boża przyszła do polskiego narodu, aby go wzmocnić w czasie zaborów w okresie Kulturkampfu i aby wskazać drogę do wyzwolenia świadczą  skutki Jej interwencji. "Wierni z bliska i daleka, pomimo zakazów policji, przybywają do Gietrzwałdu, aby tam pojednać się z Bogiem, czyli po prostu poprawić swoje życie. Stać się lepszym i więcej nie grzeszyć !"- pisze autor w rozdziale zatytułowanym "Pozytywne skutki objawień".

Naznaczone cudami dzieje sanktuariów w Polsce nierzadko zawierają relacje o objawieniach Matki Bożej. Autentyczność tych zdarzeń została potwierdzona przez Kościół jedynie w przypadku Gietrzwałdu Warmińskiego. W pozostałych miejscach kultu lokalni biskupi zgodzili się na modlitwy lub wzniesienie świątyni, bez orzekania o prawdziwości objawień.

Wezwania i rady Matki Bożej z Gietrzwałdu są aktualne do dziś, dlatego warto się z nimi zapoznać.

 
Żelawski January: "Opowieść o zapomnianym Gietrzwałdzie" /  Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy: Kraków, 2004.                                                                                                  
 Oprac.   Eulalia Ryszkowska