Duchowe Spotkania Drukuj Email
Stowarzyszenie - Z życia Alwerni
Poniedziałek, 09. Maj 2011 10:13
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia” działa w Bydgoszczy od roku 2008. Tradycyjnie pierwsza niedziela miesiąca to, dla członków oraz osób korzystających z pomocy stowarzyszenia, dzień modlitewnego spotkania na wspólnej Eucharystii w bydgoskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Gdańskiej 2, przy którym posługę duszpasterską, od roku 1993, pełnią Bracia Mniejsi Kapucyni.

Działalność stowarzyszenia od samego początku oparta jest na wolontariacie. Wśród posługujących znajdują się psycholodzy - w tym psycholog kliniczny - psychoterapeuci, pedagog i prawnik. Asystentem kościelnym i opiekunem duchowym stowarzyszenia od samego początku jest o. Grzegorz Góralski OFMCap.

 
W swym funkcjonowaniu stowarzyszenie „Alwernia” utożsamia się z zasadami psychoterapii chrześcijańskiej przyjętymi w 2003 roku przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Istotą owych zasad jest postrzeganie człowieka komplementarnie, jako jedności biologiczno-psychiczno-społeczno-duchowej. Tym samym brane są pod uwagę zarówno osiągnięcia naukowe z dziedziny psychologii, jak również dane teologii życia duchowego, tj. zakłada się istnienie i wpływ Boga na ludzkie życie. Uznaje się, iż człowiek pragnąc pogłębiać osobistą relację z Bogiem dąży w ten sposób do zintegrowanego rozwoju ducha, duszy i ciała. Terapia w stowarzyszeniu otwarta jest na wszelkiego rodzaju systemy, kierunki i szkoły psychologiczne, a także różnorakie techniki psychoterapeutyczne pod warunkiem, że pozostają one w zgodzie z orędziem ewangelicznym. W jego świetle każdy cierpiący fizycznie, psychicznie czy duchowo człowiek jest umiłowanym dzieckiem Boga, które pełnię wyzwolenia otrzymuje poprzez przyjęcie daru bezinteresownej miłości i dzielenie się nim z innymi.


Stowarzyszenie pomaga nie tylko osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, ale także tym, dla których jakiekolwiek inne uzależnienie (np. internet, telewizja, pornografia, seks) ma negatywny wpływ na ich stan duchowy, emocjonalny i fizyczny, utrudniając tym samym życie tak w wymiarze osobistym, rodzinnym jak i społecznym. Partnerem w działaniach dla służby cierpiącemu człowiekowi jest Caritas Diecezji Bydgoskiej i otwarty na współpracę Ks. Wojciech Przybyła.

W maju nasze wspólne spotkanie eucharystyczne miało wymiar szczególny. Przypadające wówczas w oktawie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego Święto Miłosierdzia, było jednocześnie dniem beatyfikacji sługi bożego Jana Pawła II patrona i – jak wierzymy – orędownika Centrum Pomocy Rodzinie działającego w ramach stowarzyszenia. Pomoc w Centrum realizowana jest przede wszystkim poprzez terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i współuzależnionych, a także terapię małżeństw i rodzin w kryzysie. Centrum również współpracuje i wspiera wspólnoty anonimowe oparte na 12 krokach, a działające przy kościele „Klarysek”/AA
[1], DDA/DDD[2], SLAA[3] /.

Mszy św. przewodniczył, specjalnie przybyły na tę okazję, minister prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej, o. Marek Przeczewski. W swojej homilii zwrócił on uwagę, iż zarówno sama idea, jak i poszczególne formy działalności stowarzyszenia, są dla lokalnej bydgoskiej społeczności konkretnym przejawem realizacji posługi miłosierdzia, której wzorem i przykładem jest sam Jezus Chrystus. Przekazując Apostołom w dniu Zmartwychwstania dar swojego pokoju i umacniając ich wiarę, pragnął tym samym wyzwolić ich serca od lęku, płynącego z poczucia opuszczenia, bezradności, własnej grzeszności i niedoskonałości oraz umocnić ich do dzielenia się darem Bożego Miłosierdzia słowem i czynem ze wszystkimi, zwłaszcza zaś z najbardziej pogubionymi, zniechęconymi i uwikłanymi w grzech. Odnosząc się natomiast do osoby nowego błogosławionego kaznodzieja podzielił się refleksją, iż w jego odczuciu czas ukrywania się za autorytetem i słowami Jana Pawła II powinien skończyć się dla nas definitywnie. Teraz nadszedł czas kontynuowania jego dzieła, poprzez realizację jego słów w codziennym życiu. Wyrazem tego jest na pewno posługa świadczona przez Stowarzyszenie „Alwernia”, gdzie także otrzymujący pomoc wezwani są do dawania świadectwa o Bożej Mocy i Miłosierdziu skutecznie objawiających się m. in. w wyzwalaniu człowieka z wszelkiego rodzaju uzależnień i nałogów oraz ich skutków.


Na zakończenie Eucharystii na ręce o. Marka złożone zostały podziękowania za jego obecność wśród nas, za życzliwość, troskę i pamięć. Życzyliśmy naszemu gościowi nieustannej opieki Bożej Opatrzności i prowadzenia Ducha Św. w jego posłudze zakonnej i kapłańskiej. O. prowincjał, z kolei, udzielił stowarzyszeniu, wszystkim jego dziełom i osobom zaangażowanym w ich rozwój swego błogosławieństwa. Po Mszy Św. odbyło się krótkie spotkanie, podczas którego przedstawiono o. Markowi obecnych członków stowarzyszenia. Wykonane zostało również wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Robert W.


[1]              Anonimowi Alkoholicy

[2]              Dorosłe Dzieci Alkoholików/Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

[3]              Dorośli Uzależnieni od Seksu i Miłości