Strona główna Literatura Cuda Boże w świętych duszach czyśccowych
Cuda Boże w świętych duszach czyśccowych Drukuj Email
Literatura - Literatura fachowa
Czwartek, 29. Październik 2009 09:40
O. Kałdon Stanisław Maria OP: ”Cuda Boże w świętych duszach czyśccowych” / Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy: Kraków, 2006.
 
Chciałbym polecić książkę o. Stanisława Kałdona, w której przedstawia on zagadnienie czyśćca. „Zebrałem wiele świadectw, modlitw ze starych modlitewników oraz pieśni żałobne, które były używane przez poprzednie pokolenia. Obecnie ich słownictwo może nas zadziwiać lub śmieszyć. Zamieściłem je celowo, jak nasi praojcowie przeżywali bardzo poważne prawdy wieczne” – pisze autor. Znaleźć tu można m. in. rozdziały mówiące o nauce Kościoła katolickiego o czyśćcu, o wspieraniu dusz czyśćcowych, o śmierci i o tym co się z nią wiąże, o tym jak ratować dusze w czyśćcu cierpiące.

Jeżeli chodzi o to ostatnie zagadnienie ks.Kałdon zauważa m. in.: „Wśród wielu różnorodnych sposobów czynienia tego, przyglądniemy się dwom z nich: modlitwie i jałmużnie. Modlitwa jest jedynym i zarazem najdoskonalszym związkiem żywych z umarłymi – jest niejako tchnieniem życia wewnętrznego, esencją mądrości, która wszystko przenika i udoskonala. […] Również poprzez jałmużnę możemy okupić grzechy drogich nam zmarłych, wszak jak mówi Pismo św., miła jest ona w oczach Boga i wiele łask sprowadza. Liczne bowiem dusze doznały uwolnienia z czyśćca właśnie dzięki jałmużnie…”  

Publikacja zwraca uwagę na szczególny szacunek jakim powinniśmy mieć dla zmarłych oraz ukazuje wagę naszej modlitwy za dusze oczekujące na pełną radość w niebie po wyzwoleniu z czyśćca. Pozycja ta zawiera wiele ciekawych refleksji o pomocy dusz czyśćcowych dla nas oraz liczne modlitwy i pieśni za zmarłych. Ciekawy jest też podrozdział o pomocy jaką niesie dla dusz czyśćcowych Matka Boża. „Maryja. Królowa Aniołów, w ich otoczeniu zwiedza obszary czyśćcowe, pociesza, posila dusze czyśćcowe oraz wstawia się za nimi do swojego Syna […]. Jak mówi błogosławiona Brygida, w każdą sobotę, w każde święto, a szczególnie Maryjne, uwalnia i wyprowadza ona dusze z czyśćca.” 

Moim zdaniem znajomość przedstawionych tu zagadnień jest obowiązkiem każdego chrześcijanina.
 
                                                                                 Eulalia Ryszkowska