Strona główna Literatura Życie duchowe według reguł klasztornych
Życie duchowe według reguł klasztornych Drukuj Email
Literatura - Literatura fachowa
Poniedziałek, 30. Listopad 2009 14:29
Dyckhoff Peter: ”Życie duchowe według reguł klasztornych”, Wydawnictwo „Święty Wojciech”, 2005.
 
 
 "Peter Dyckhoff, który sam przez dłuższy czas doświadczał zabiegania w życiu zawodowym i poszukiwał wewnętrznego spełnienia, odkrył w bogatej spuściźnie chrześcijaństwa skarby, mogące dać wyzwalającą odpowiedź na tę duchową tęsknotę. Potrafił wydobyć z wielu ksiąg źródła życia duchowego i mądrości duchowej odsłonić je ludziom dnia dzisiejszego.” – pisze autor pierwszej przedmowy Odilo Lehner OSB.   
Autor książki jest znawcą dawnych reguł mniszych i zakonnych. W tej książce wyjaśnia je wszystkim, którzy pragną dziś urzeczywistnić w swoim życiu ducha Bożej miłości. W mądrości reguł zakonnych zawiera się nie dająca się z niczym porównać duchowa siła. To dzięki nim ziarno chrześcijańskiej nowiny przekładane jest na codzienność modlitwy i pracy.

Sześć tradycji klasztornych po dziś dzień kształtuje świat każdego zakonu i każdej wspólnoty religijnej. Wszystkie zmierzają do tego samego celu, a jednak każda z nich podąża własną drogą: reguły zakonne św. Bazylego, św. Augustyna, św. Benedykta, św. Franciszka, św. Klary jako pierwszej kobiety, która stworzyła swoją własną regułę, i św. Ignacego Loyoli.
Ta książka pomaga czytelnikowi w poszukiwaniu własnej drogi.

Autor na zakończenie swojej przedmowy pisze m. in.: „…pragnę wskazać dogodne drogi dla wszystkich chrześcijan, którzy pragną: pogłębić swoje życie w wierze, zbliżyć się do Chrystusa, doznać głębokiego spokoju pośrodku własnej aktywności, znaleźć więcej radości z życia i całego stworzenia […]. Abyście z różnorodności reguł zakonnych, z których wszystkie mają swój początek w Ewangelii i prowadzą do miłości Boga, odkryli drogę dla siebie […].
Życzę tego każdemu czytelnikowi tej bardzo wartościowej książki.
 
                                                                                 Eulalia Ryszkowska