Grupa Medytacyjna Drukuj Email
Stowarzyszenie - Z życia Alwerni
Poniedziałek, 16. Listopad 2009 19:39
Grupa Medytacyjna
Przy stowarzyszeniu „Alvernia” powstaje grupa medytacji chrześcijańskiej, która chce włączyć się w nurt Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej (WCCM), która formalnie istnieje od 1991 roku. Założycielem był nieżyjący już John Main OSB, zaś jej aktualnym liderem jest o.Laurence Freeman OSB, który pod koniec października gościł w Polsce – we Wrocławiu prowadził „Meditatio”. Polska, podobnie jak kilkadziesiąt innych krajów świata, jest członkiem WCCM. Wiodące ośrodki to klasztor benedyktynów  w Lubinie, gdzie od 2006 roku prowadzone są kilkudniowe rekolekcje z praktyką medytacji i towarzyszeniem duchowym, oraz Krakowskie Centrum Medytacji Chrześcijańskiej , dające okazje do pogłębienia rozumienia teologii i medytacji chrześcijańskiej.
 Modlitwa medytacyjna jest powrotem do źródeł duchowości chrześcijańskiej, jest ponownym odkrywaniem wiedzy i doświadczeń Ojców i Matek pustyni z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Doświadczenia te spisał Jan Kasjan. Medytacja chrześcijańska, zwana inaczej „modlitwą jednego słowa”, znana też była i praktykowana na Chrześcijańskim Wschodzie – przez mnichów prawosławnych. Ten rodzaj modlitwy okreslany tez bywa jako „modlitwa serca”, „czysta modlitwa”, ponieważ oczyszcza myśli, uczy pozbywania się słów, obrazów, i przenosi w świat ciszy. Jest to nieodzowny etap wprowadzania ładu i dyscypliny w naszym umyśle. To bardzo prosta i dostępna wszystkim modlitwa powtarzania jednego słowa lub wersetu codziennie rano i wieczorem przez minimum 20 minut. Jednakże może być też bardzo trudna do przyjęcia właśnie z powodu tej prostoty. Wymaga bowiem pokornego trwania i powtarzania, czyli mantrowania naszego słowa. Konieczne jest skupienie wszystkich swoich myśli na tym jednym słowie, odrzucanie wszystkiego co nasuwa się naszej wyobraźni. Taka praktyka prowadzi do wyciszenia emocji, wyzbywania się swojego „ja”.  John Main określił to „pierwszą śmiercią”, nawiązując do słów Jezusa „Jeżeli kto chce pójść ze mną niech się zaprze samego siebie” (Mt. 36,24). Jest to nasz sposób ofiarowania samego siebie Bogu, ofiarujemy swoją świadomość. Nauczyciele medytacji podkreślają zgodnie wagę dyscypliny duchowej, czyli systematycznej modlitwy rano i wieczorem, wiernego trwania, mimo rozproszeń, powracania wciąż do mantry. Trwania bez stawiania Bogu jakichkolwiek wymagań, bez pewności kiedy uwolnimy się od tyranii swojego „ja”, które jest źródłem większości naszych cierpień. Niezwykle pomocna jest w tym grupa medytacyjna, która powinna spotykać się raz w tygodniu na wspólną modlitwę i dzielenie się doświadczaniem tejże. Grupa pomaga w nauce samodyscypliny, przezwyciężaniu zniechęcenia i bezwarunkowym trwaniu w modlitwie rano i wieczorem, niezależnie od nastroju. Nauka skupiania się na tym jednym słowie otwiera człowieka na przestrzeń poza granicami własnego „ja” – prowadzi do zapomnienia o sobie, by zatopić się w Bogu. Jak pouczał św. Paweł „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga, że Duch Boży mieszka w was?”     (I Kor. 3,16). Właśnie do takiej świadomości prowadzi modlitwa medytacyjna.
Zapraszamy więc na spotkania modlitewne  w każdy piątek o godzinie 17 w lokalu przy ulicy Dworcowej 87 pokój 6.Najbliższe spotkanie odbedzie się 20. Listopada.